Escola integralPrincipis

Escola Integral

A les escoles cooperatives el concepte d'ensenyament és una miqueta més que la transmissió i aprenentatge d'unes matèries. Dins del moviment de renovació pedagògica les cooperatives d'ensenyament s'emmarquen en un tipus d'escola que compta entre les seues prioritats oferir als seus alumnes una educació global, la qual cosa implica la renovació, la innovació pedagògica i la preocupació per aconseguir un concepte de cultura en el més ampli sentit del terme.

Les cooperatives fomenten que l'alumnat siga protagonista actiu de la seua formació i no un simple receptor passiu d'informció i continguts teòrics. Per aquesta raó, el seu professorat treballa perquè l'aprenentatge dels jóvens es recolze en una actitud crítica i no dogmàtica enfront de la realitat que li envolta.

Les cooperatives d'ensenyament s'emmarquen
en un tipus d'escola que compta entre les seues prioritats
oferir als seus alumnes una educació global.

L'objectiu comú que comparteixen totes les escoles cooperatives, en última instància, és crear un medi educatiu ric que afavorisca la formació integral de l'alumnat. Potenciar el desenvolupament de conductes autònomes, mitjançant la posada en marxa d'activitats que impliquen la presa de decisions i l'assumpció de responsabilitats per part de l'alumnat; fer persones crítiques i creatives, amb inquietuds, sensibles als canvis socioculturals que es produeixen en el món actual i educades en un profund respecte cap als altres, sense discriminació de cap tipus.

Així mateix, amb aquests plantejaments podem trobar també un ampli ventall d'activitats culturals, artístiques, d'oci i temps lliure, integrats en el projecte curricular de cada centre.