Borsa d'Ocupació


aviso gualacoop

Si has arribat fins ací és perquè t'interessa treballar
i/o formar part d'una cooperativa d'ensenyament:
un projecte de triple impacte (empresarial, social i educatiu).


I, per això, és important que tingues en compte
alguns aspectes rellevants de l'empresa cooperativa:


Què és una cooperativa d'ensenyament?

És una agrupació voluntària de persones físiques, a fi d'organitzar i prestar serveis d'ensenyament en qualsevol branca del saber, de la formació, o de l'aprenentatge tècnic, artístic, esportiu o altres.

Aquestes cooperatives podran adoptar les formes següents:

  • Cooperativa de treball associat, que agrupa professorat i personal no docent, amb la finalitat d'oferir serveis d'ensenyament a terceres persones.
  • Cooperativa de consum del servei d'ensenyament, integrada per pares o representants legals d'alumnes o alumnes o per ells mateixos.
  • Cooperativa d'ensenyament mixt, que agrupen tots dos col·lectius.

A la Comunitat Valenciana la majoria són cooperatives de treball, en les quals les persones sòcies, són sòcies treballadores que s'associen a la cooperativa per a proporcionar-se treball exercint tant tasques docents com de gestió o administració o qualsevol altra que la pròpia activitat requerisca.

El poder de decisió d'una cooperativa està en mans de les persones sòcies, per tant qualsevol decisió es pren amb caràcter democràtic d'acord amb el principi d'una persona sòcia = un vot.

Per a la constitució de la cooperativa es necessita la posada en comú d'un capital social mínim estatutari de 3.000 euros, que pot arribar fins a la necessitat d'inversió de la cooperativa, encara que pot també buscar finançament extern.

Els socis decidiran en els seus estatuts quina és l'aportació obligatòria que han de realitzar individualment, sent la inicial igual per a tots.

En les cooperatives d'ensenyament, com en totes les de treball, la cooperativa pot realitzar contractació laboral, encara que amb limitacions, perquè són les persones sòcies treballadores les que realitzen la prestació laboral.

Per tant, dins d'aquest model si t'incorpores a la seua plantilla com a contractat laboral, transcorregut un temps hi ha la possibilitat, més que probable, que la cooperativa t'oferisca ser soci treballador, perquè és el que té sentit en les nostres entitats, és més motivador i és una exigència legal pel límit esmentat.


Què suposa ser persona sòcia treballadora de la cooperativa?

  • Passaràs a tindre els mateixos drets i obligacions que els altres socis treballadors, entre altres, formar part dels òrgans de decisió, de la seua Assemblea General, en la qual la teua opinió comptarà com la de la resta de socis, encara que siguen més antics: canvi radical en la teua posició de ser contractat a ser el teu propi cap.
  • Podries incorporar-te a la cooperativa sense haver tingut contracte laboral anterior i, en aquest cas, els estatuts poden contemplar la possibilitat d'incorporar-te amb període de prova, que serà de 9 mesos o 1 any, si eres tècnic qualificat. En aquest supòsit, fins que no finalitze el període de prova i es produisca la incorporació definitiva, no hauries de realitzar l'aportació a capital.
  • Hauràs de fer una aportació al capital social de la cooperativa, la mateixa que van realitzar els altres socis, la podràs consultar en els seus estatuts i posteriors acords d'assemblea, si han existit.
  • La cooperativa et pot donar condicions de pagament per a l'aportació a capital, mai pitjors que aquelles que van tindre els socis incorporats amb anterioritat.
  • Tindràs un treball estable, la majoria de les nostres cooperatives d'ensenyament es troben en el règim de concerts amb la Generalitat Valenciana, sent això el que determina el criteri retributiu i altres condicions de treball.
  • Cotitzaràs a la Seguretat Social en el règim pel qual haja optat la cooperativa, bé siga el Règim General o el d'Autònoms.


Si t'interessa participar de la borsa d'ocupació i que fem arribar la teua demanda als centres que formen part de UCEV emplena el formulari:

PROTECCIÓ DE DADES: En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades personals (LOPD) i Comerç Electrònic (LSSI) l'informem que les dades facilitades voluntàriament per vostè., S'incorporaran a un fitxer denominat "borsa ocupació" propietat de UCEV amb finalitats estadístiques i de comunicació de les activitats en compliment de les seves finalitats pròpies. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició relatiu a aquest tractament de què és responsable UCEV, dirigint-se per escrit a la seu al carrer Arquebisbe Mayoral, 11-b, 46002 de València.