Portal de transparència


Les societats cooperatives, com a part del sector de l'Economia Social, es regeixen per principis de transparència i de gestió democràtica. Mitjançant aquest Portal de Transparència pretenem facilitar a la ciutadania l'accés a la informació de UCEV: la seua activitat, l'objecte i destí dels fons públics rebuts i els altres temes que puguen revestir interès públic.

Mostrem, doncs, el nostre compromís amb la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, que ha entrat en vigor recentment.

Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Seccions:


Data última actualització del portal: 11/01/2021