Som cooperativa, fem ensenyament públic


L'assemblea general de la UCEV del curs 2013-2014 va acordar la conveniència d'elaborar un document que, amb concisió i claredat, presentara una visió de l'acció del cooperativisme educatiu valencià estretament lligada a "una determinada manera d'entendre el que es coneix com a ensenyament públic".

Aquest document és "Som cooperativa, fem ensenyament públic". Un text nascut amb la voluntat de donar a conèixer a la societat el fet diferencial de les cooperatives d'ensenyament com a escoles compromeses en projectes educatius diversos amb una clara vocació social i estretament lligats a una determinada forma d'entendre el que es coneix com a ensenyament públic.


Objectius

Els objectius que es planteja la UCEV amb el document "Som Cooperativa, fem ensenyament públic" són:

  • Reforçar la identitat pròpia del cooperativisme d'ensenyament dins l'àmbit educatiu;
  • Subratllar els trets de l'oferta educativa de les cooperatives d'ensenyament que configuren una determinada manera d'entendre el que es coneix com a ensenyament públic;
  • Establir una xarxa de coordinació estable amb les entitats polítiques, sindicals i socials més representatives del sector educatiu, compartint espais de reflexió i, arribat el cas, d'acció i reivindicació conjuntes davant els reptes que planteja la situació actual de l'educació al nostre país
  • Donar a conèixer les reivindicacions pròpies del cooperativisme educatiu.


"La finalitat última és parlar d'educació per contribuir,
amb la implicació de tots, a la seua necessària millora".


Documents