Convenis per associats


Els convenis signats per la UCEV ofereixen als seus centres associats unes condicions més avantatjoses amb entitats financeres i altres serveis.

Caixa Popular
Cajamar
Abacus
Banco cooperativo Español
ARÇ cooperativa