Emprén en cooperativa


Actualment més de 2.650 persones treballen com a sòcies cooperativistes en les 103 cooperatives dedicades a l'ensenyament reglat i no reglat de la Comunitat Valenciana. Això és un exemple de com les cooperatives d'ensenyament han creat llocs de treball estables i de qualitat.

La falta d'ocupació de qualitat és un dels principals problemes de la nostra societat. Una solució és crear el teu propi lloc de treball, però fer-ho sol o sola és més difícil que fer-ho en companyia.

Si tens una idea, un projecte que puga ser compartit per dues o més persones, una cooperativa és una bona eina per a proporcionar-te un lloc de treball.

Si sou un grup de persones que ha finalitzat la seua etapa educativa i esteu reflexionant sobre què fer, potser us pot interessar crear el vostre propi lloc de treball creant una cooperativa.

Algunes claus

  • Una cooperativa de treball és la fórmula ideal si el teu projecte es basa en la capacitació de les persones (coneixements i habilitats) i menys en la necessitat d'aportar un gran capital.
  • Es tracta d'una empresa d'autogestió, és a dir, que és propietat de les persones que hi treballen, organitzades democràticament: això et permet desenvolupar les teues habilitats creatives i la teua capacitat de portar idees a la pràctica, fins i tot arribar a fer coses que mai vas somiar.
  • En les cooperatives es treballa en equip i tothom compta: cada persona sòcia té un vot en l'Assemblea General, que és l'òrgan de decisió més important, i la gestió es delega en aquells socis que formen el Consell Rector, triat per l'Assemblea General.
  • Per tant, una Cooperativa de treball t'ofereix la possibilitat de prendre decisions sobre el teu treball i controlar el teu desenvolupament profesional, a més et permet treballar en equip i sentir-te part d'un grup, cosa que pot donar-te moral i força en els moments difícils.La cooperativa compta amb avantatges i ajudes

La constitució espanyola en el seu article 129.2 diu "Els poders públics promouran eficaçment les diverses formes de participació en l'empresa i fomentaran, mitjançant una legislació adequada, les societats cooperatives. També establiran els mitjans que faciliten l'accés dels treballadors a la propietat dels mitjans de producció".

A causa d'aquest mandat constitucional els governs han desenvolupat i promogut lleis i ajudes per a afavorir el cooperativisme.

La cooperativa de treball és l'única fórmula jurídica d'empresa que permet triar entre, enquadrar als seus socis treballadors/as en el Règim General de la Seguretat Social o en el Règim Especial d'Autònoms (RETA). Encara que, una vegada triada l'opció en els estatuts, es pot canviar cada 5 anys.

A més, des d'un punt de vista fiscal, les cooperatives són el tipus d'empresa que compta amb més avantatges.Des de UCEV/ FEVECTA podem ajudar a les futures persones emprenedores

  • Ajudant-te a definir el teu pla d'empresa i analitzant si és viable.
  • Informant-te de les ajudes o les fórmules per a trobar finançament.
  • Assessorant-te sobre com organitzar internament la teua cooperativa.
  • Oferint-te la formació que necessites.
  • Posant-te en contacte amb altres cooperatives amb les quals pots cooperar.


ENTRA EN L'ESPAI DE LA PERSONA EMPRENEDORA I ACCEDIRÀS A TOTA LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER A POSAR EN MARXA UN PROJECTE EMPRESARIAL COOPERATIU:


emprender.fevecta.coop


FEVECTA te ayuda a crear tu propia cooperativa