AVÍS LEGAL

Informació general per a complir amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

TITULAR UNIÓ DE COOPERATIVES d'ENSENYAMENT VALENCIANES (UCEV)
ADREÇA C/ Arquebisbe Majoral, 11 baix
CONTACTE per email a ucev@ucev.coop o 963521386
DADES REGISTRALS Inscrita en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana núm. UC-CV-21
C.I.F F-96757133


UCEV és l'encarregada de l'explotació, gestió i funcionament del lloc https://www.ucev.coop

UCEV no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il•lícit de la informació apareguda en la seua pàgina d'Internet. El contingut de la pàgina d'UCEV s'ofereix amb caràcter informatiu i divulgatiu. Amb els límits establits en la llei, UCEV no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat o actualització de les dades que s'hi contenen.

Les pàgines d'Internet d'UCEV contenen enllaços a altres pàgines de tercers sobre les quals UCEV no assumeix cap responsabilitat.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i qualsevol altre contingut inclòs en aquesta website són propietat exclusiva d'UCEV o els seus llicenciants, per la qual cosa qualsevol transmissió, distribució o reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial ha de comptar amb el consentiment exprés d'UCEV.

Per a accedir a alguns dels serveis que UCEV ofereix a través de la seua web l'usuari haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal.

UCEV està especialment sensibilitzat en la protecció de les dades dels Usuaris dels serveis a què s'accedix a través del Portal. Per mitjà de la present Política de Privacitat [d'ara en avant, la Política] UCEV informa els Usuaris de www.ucev.coop del tractament i usos a què se sotmeten les dades de caràcter personal que es demanen en la web, a fi que decidisquen, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol•licitada.

UCEV es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l'objecte d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinga perfecte coneixement del seu contingut.

UCEV ha adoptat en el seu sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides pel Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel que s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguen dades de caràcter personal, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, en la mesura que siga possible, la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

De conformitat amb la Llei 15/1999,de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l'Usuari podrà exercitar el dret d'accés, rectificació, cancel•lació i, si és el cas, oposició al tractament de les dades per mitjà de l'enviament de sol•licitud a ucev@ucev.coop o en la C/ arquebisbe Majoral, núm. 11- B de València.