Taula FPLa Taula per la Formació Professional és la comissió de participació de la UCEV configurada per representants dels centres educatius cooperatius que incorporen en el seu projecte educatiu l'oferta de la Formació Professional. Hi participen tant centres específics d'FP com aquells que, entre altres etapes educatives, també oferten FP.

A la Taula participen de manera activa representants dels següents centres educatius cooperatius:


Oferta formativa


La trajectòria de treball de la taula per l'FP

Les cooperatives d'ensenyament hem estat, des dels nostres inicis, compartint sabers i treballant plegades —principalment en tots els aspectes relacionats amb la direcció, gestió i organització de centres, però també quant a la comunicació i relació amb l'Administració educativa—.

La Taula per l'FP naix al curs 2013-2014, —en paral·lel a la implementació de la Formació Dual—, des d'una necessitat de començar a pensar i construir marcs d'acció compartits en la Formació Professional, que donen resposta a les ràpides transformacions que s'estan produint a tots nivells, i a les demandes del mercat de nous perfils professionals altament qualificats i especialitzats.

En aquest sentit, i valorant el potencial de les cooperatives per a mobilitzar persones i generar sinèrgies, vàrem decidir donar un pas endavant i configurar la Taula per l'FP.


Visió cooperativa de la Formació Professional

Els canvis accelerats i les transformacions que s'estan produint a escala global —socials, econòmics, demogràfics, tecnològics, sanitaris, etc.— conviden als centres de Formació Professional a re-pensar de manera constant on estem i cap a on anem.

Tenim la gran responsabilitat de dibuixar noves visions d'una Formació Professional capaç d'abraçar totes aquestes transformacions i de catalitzar els canvis que la nostra societat necessita i el futur de la nostra economia exigeix.

Per aconseguir aquest objectiu, els centres de Formació Professional necessitem definir una estratègia col·lectiva que ens convide a "de-construir" pràctiques i maneres de fer consolidades, per a poder "construir" de nou des d'una òptica innovadora i sensible a aquestes noves demandes. Des del cooperativisme educatiu fem nostre aquest plantejament estratègic i, en conseqüència, volem impulsar el treball en xarxa entre els nostres centres i la col·lectivització dels sabers de les persones: aquesta és una de les raons de ser de la Taula per l'FP de la UCEV.

En aquest sentit, apostem per una Formació Professional intel·ligent, sostenible i inclusiva.

Els Membres de la  Taula x la FP reunits en la directora de emprenedoria i cooperativisme

Els Membres de la  Taula x la FP reunits en la directora de emprenedoria i cooperativisme