Escola ecologistaPrincipis

Escola ecologista

Com a part de l'ideari cooperatiu, les escoles potencien les activitats dedicades a formar l'alumnat en el respecte al medi ambient i es fomenten actituds positives que integren el desenvolupament humà d'acord amb l'entorn natural.

Les escoles cooperatives tracten de respondre a tots aquests plantejaments amb un ric ventall d'activitats complementàries amb les que enriquir la formació dels alumnes.

Les escoles cooperatives potencien les activitats dedicades
a formar l'alumnat en el respecte al medi ambient.