ESSCOOP


La xarxa ESSCOOP ha començat a fer els seus primers passos com a lloc de trobada de docents, alumnes i organitzacions de l'economia social i solidària on compartir recursos, coneixements, experiències i oportunitats relacionades amb l'Economia Social i Solidària (ESS).

La xarxa està oberta a professorat d'ensenyament secundari de les especialitats de FOL (Formació i Orientació Laboral), d'Economia i d'Administració d'Empreses, però també a tot aquell professorat interessat a difondre els valors de l'Economia Social i Solidària.

A través d'aquesta xarxa es pretén acostar l'Economia Social i Solidària (ESS) a les aules de secundària i formació professional, fomentant els seus principis i valors, promovent l'emprenedoria social i afavorint la implicació de les entitats i organitzacions de la ESS en la formació de l'alumnat a través de la seua inserció laboral.

La xarxa posa a la disposició dels seus membres:

  • Una biblioteca virtual a la disposició dels usuaris de la web, especialment als docents, on compartir recursos relacionats amb l'economia social i solidària.
  • Un directori d'entitats i organitzacions representatives de l'economia social, tant d'àmbit estatal com autonòmic.
  • Impartició de xarrades per part d'experts i referents de l'economia social i solidària a les aules de secundària i formació professional del País Valencià.
  • L'organització i coordinació de visites de l'alumnat a empreses cooperatives i altres entitats de l'economia social i solidària.
  • Celebració anual de la "Setmana de la ESS". La primera edició ha celebrat, del 2 al 8 de novembre de 2020 amb la programació de diferents activitats, com han sigut: la projecció de la pel·lícula documental FOOD COOP.


ACCEDIR A LA WEB ESSCOOP