Cooperatives escolars

Cooperatives escolars


VALENCIÀ
ESPAÑOLÉs cada vegada més necessari fomentar i desenvolupar
una cultura emprenedora basada en els valors cooperatius
des de l'etapa educativa.


En la societat actual estan creixent les desigualtats econòmiques, l'individualisme i la precarietat laboral. Volem un món més just que camine cap a la dignitat humana, l'economia social i la sostenibilitat del medi ambient. Però, ¿com podem lluitar des de l'escola?

És cada vegada més necessari fomentar i desenvolupar una cultura emprenedora basada en els valors cooperatius des de l'etapa educativa.

Cal integrar al sistema educatiu activitats que impregnen la vida escolar de motivació per a cooperar i emprendre amb valors.

Des d'UCEV volem fomentar l'esperit emprenedor als centres d'ensenyament facilitant materials al personal docent perquè siga més fàcil transmetre a l'alumnat la motivació per emprendre a través de fórmules empresarials de l'economia social... Pensem que la millor forma és creant a les escoles projectes de COOPERATIVES ESCOLARS.


COOPERATIVES ESCOLARS
Díptic Coops Escolars
ACCEDIR AL VIDEO TUTORIAL DESCARREGAR EL DÍPTICMaterial didàctic per a utilitzar a l'aula

Experiència 2022 Cooperatives Escolars:
El Drac 1er ESO
IDEES: TALLER ESTAMPACIÓ


Cooperatives escolars - esdeviments

NOVETAT

IDEES PER A MUNTAR UNA COOPERATIVA ESCOLAR
Organitzar esdeveniments
Cooperatives escolars - Diapositives aula
Diapositives per a explicar a l'alumnat què és una cooperativa escolar i els passos necessaris per a posar en marxa aquest projecte a l'aula.
Cooperatives escolars - Com fer uns estatuts
Material de treball amb pautes per a elaborar els estatuts socials i els òrgans de govern d'una cooperativa escolar.
Cooperatives escolars - Pla de màrqueting
Material de treball a l'aula amb alguns conceptes teòrics necessaris per a realitzar el Pla de Màrqueting de la Cooperativa escolar i amb activitats i recursos per a poder desenvolupar-la a l'aula.
Cooperatives escolars - Pla de producció
Material de treball amb alguns conceptes teòrics necessaris per a realitzar el Pla de Producció de la Cooperativa escolar i amb activitats i recursos per a poder desenvolupar-la a l'aula.
Cooperatives escolars - Pla de recursos humans
Material de treball amb alguns conceptes teòrics necessaris per a realitzar el Pla de Recursos Humans de la Cooperativa escolar i amb activitats i recursos per a poder desenvolupar-la a l'aula.
Cooperatives escolars - Pla econòmic-financer
Material de treball amb alguns conceptes teòrics necessaris per a realitzar el Pla Econòmic-financer de la Cooperativa escolar i amb activitats i recursos per a poder desenvolupar-la a l'aula.
Doble clic a l'Economia Social

Presentem també  la UNITAT "Doble clic a la Economia Social", unitat didàctica que està emmarcada dins del mòdul Empresa i Iniciativa Emprenedora dels Cicles Superiors de Formació Professional que imparteixen els professors de l'especialitat de Formació i Orientació Laboral (FOL) . Així mateix, també poden utilitzar-la els professors de les especialitats d'Administració i Finances, i en general, tots aquells professors de Cicles superiors que impartisquen mòduls de gestió relacionats amb l'empresa i amb la iniciativa emprenedora.


Aquesta Unitat didàctica té la versió per al professorat, amb suggeriment de respostes, i per a l'alumnat, PDF en blanc i auto-emplenable, que es pot arxivar amb les respostes de l'alumnat:

DOBLE CLICK

Doble click a la Economía social
Las cooperativas de trabajo asociado...¿y tú cómo quieres trabajar?

I per últim vos oferim també un Còmic on es narra el procés de creació i vicissituds que tenen tres persones per a la creació d'una empresa cooperativa:

Y tú cómo quieres trabajar? 

Estaríeu interessats en una XARRADA
per a conéixer el cooperativisme i
l'economia social i el funcionament
i característiques de la cooperativa
de treball associat.


SOL·LICITA-LA!