Escola coeducativa i inclusivaPrincipis

Escola coeducativa i respectuosa amb la diferència

El procés educatiu de les escoles cooperatives es construeix sobre criteris basats en la coeducació i la igualtat de sexes (llenguatge, gestos i actituds no sexistes), races, cultures i/o religions. S'intenta transmetre el respecte a la diferència, el valor de la convivència i un comportament basat en el diàleg i la reflexió.