Escola activa i inquietaPrincipis

Escola activa i inquieta

Les cooperatives són escoles inquietes. Analitzen i revisen els seus projectes educatius per a adaptar-los i millorar-los. Per això, estimulen la formació permanent del seu personal docent, impulsen debats interns sobre el model pedagògic i es comprometen activament en l'experimentació i millora de nous materials educatius.