Creació d'ocupacióPrincipis

Creació d'ocupació

Quant a l'ocupació generada pel cooperativisme en aquest sector, cal dir que prop de 2.000 persones a la nostra Comunitat treballen en una cooperativa d'ensenyament. D'elles, un 68% són dones i el 32% són homes.

No obstant això, les cooperatives d'ensenyament, com a cooperatives de treball associat, es distingueixen per la seua capacitat per a crear ocupació estable, i és que el percentatge d'ocupació fixa sobre l'ocupació total d'aquest tipus de cooperatives és molt superior al d'altres fórmules empresarials. 

Prop de 2.000 persones a la nostra Comunitat
treballen en una cooperativa d'ensenyament

Sense dubte, quan el personal docent té una relació societària amb la cooperativa d'ensenyament o, en els casos dels no socis, exerceix el seu treball en condicions estables, fa que el projecte educatiu del centre siga el seu propi projecte, per la qual cosa l'interés en la labor educativa es maximitza, repercuteix indefectiblement en la qualitat educativa, en l'ambient que transcendeix en l'escola i contribueix a ser coherents amb els valors que les cooperatives d'ensenyament volem transmetre als nostres alumnes.