Huitena declaració 2017

LA SOCIETAT NECESSITA
UNA ESCOLA EMOCIONALMENT COMPETENT


És fonamental integrar L'EDUCACIÓ de les emocions
en el desenvolupament psicològic i educatiu, per PODER
assolir la felicitat de forma natural.


El "moviment cooperatiu" es caracteritza per un dinamisme intrínsec, mai no està quiet, mai no és del tot fet. El funcionament de les cooperatives es vincula a uns valors i principis, assumits com a autèntiques normes de comportament i d'honestedat. Entre aquests valors hi ha l'autoajuda, la responsabilitat personal, la democràcia, l'equitat i la solidaritat; i els principis són els definits per l'ACI (Aliança Cooperativa Internacional):

  1. Adhesió voluntària i oberta.
  2. Gestió democràtica pels socis.
  3. Participació econòmica dels socis.
  4. Autonomia i independència.
  5. Educació, formació i informació.
  6. Cooperació entre cooperatives.
  7. Interès per la comunitat.

La present DECLARACIÓ EDUCATIVA prova de redefinir aquests set principis des de les emocions, amb voluntat de compromís per un món millor. Les escoles cooperatives som organitzacions en procés d'aprenentatge permanent, segons un model en què les actuacions s'orienten des d'una raó cordial, de servei, de millora i d'atenció pública. Tenim raons, il·lusions i emocions per a creure en un futur esperançador.

Huitena Declaració EducativaMaterials:

Vídeo Resum de l'acte de la presentació de la 8a Declaració Educativa:


Patrocina:
Fondo Social Europeo
Col·laboren en l'edició:
CaixaPopular