Novena declaració 2018

LA SOCIETAT NECESSITA
UNA GESTIÓ EFICIENT
DELS CENTRES EDUCATIUS


"La maduresa de les Cooperatives d'Ensenyament ens permet de ser coherents amb els nostres valors, encarar-nos a la realitat amb valentia i construir positivament els projectes educatius, tenint sempre en compte les necessitats d'alumnes, famílies i societat"


Els centres educatius i els seus projectes no tant sols han d'estar ben gestionats.

La viabilitat ha d'estar garantida, ben garantida!

Cal fer-ho amb eficiència, definida aquesta com "la capacitat per aconseguir un fi emprant els millors mitjans possibles".

Viabilitat social, pedagògica i econòmica.

L'economia social en general, i el cooperativisme en particular, proclamem un model integral, autònom, basat en principis i valors.

"Una cooperativa, segons l'ACI (Aliança Cooperativa Internacional) és una associació autònoma de persones que s'han unit voluntàriament per fer front a les seues necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comunes mitjançant una empresa de propietat conjunta i democràticament controlada."

Finançament just i adequat.

Estructures de decisió democràtiques i participatives.

Reinversió dels excedents.

Polítiques inclusives.

Transcendència.

Novena Declaració EducativaMaterials: