Primera declaració 2009

LA SOCIETAT ACTUAL
NECESSITA UNA ESCOLA INCLUSIVA


Amb el títol, "La societat actual necessita una escola inclusiva",
aquesta declaració planteja les formes i dificultats existents
a l'hora d'abordar la diversitat de l'alumnat en les aules.


Primera Declaració EducativaLa primera declaració educativa d'UCEV, presentada en València en 2009, es titula "La societat actual necessita una escola inclusiva", i planteja les formes i dificultats existents a l'hora d'abordar la diversitat de l'alumnat en les aules.

En una societat lliure, diversa i complexa com la nostra, el més habitual és que existisquen diversitat de llengües i cultures, diversitat de situacions socioeconòmiques, diversitat de situacions afectiu-familiars, diversitat de capacitats de l'alumnat... "Aquesta manifestació de la diversitat afecta tots i cada un dels processos d'aprenentatge i a la vida de l'escola en el seu conjunt", segons resa la 1ª Declaració de la UCEV.

Aquesta diversitat, que en si mateixa és positiva, planteja, no obstant això, dificultats que en cap cas poden ser ignorades. "Sense fer-se càrrec d'aquesta diversitat no es pot produir el fet educatiu, ja que seria com dir que es pot educar al marge de la vida". En aquest sentit, per a la UCEV no es tracta només de tindre uns plans d'atenció a la diversitat o d'estructures, instruments o instal·lacions destinats a abordar les diferències existents en l'alumnat, sinó que existisca una "voluntat comuna" de les persones que integren l'escola. "Una escola en què tota la comunitat educativa funciona amb una premissa: "No deixar que ningú es quede enrere en el procés educatiu".

Segons l'opinió de les cooperatives que formen part de la UCEV, "La diversitat és un tema central hui per a l'escola: Significa assumir la complexitat de l'alumnat i desenvolupar una tasca educativa que amplie els drets i les oportunitats de tots els xiquets i xiquetes".


Veure audiovisual ESCOLA INCLUSIVA


Materials: