Tercera declaració 2012

LA SOCIETAT NECESSITA
MESTRES ÈTICAMENT COMPROMESOS


"Els mestres són la verdadera essència de l'acció educativa,
a les seues mans està el futur de l'educació"


Indiscutiblement, som les persones. A les nostres escoles unes van i altres vénen, algunes romanen. Els interessos de cadascú són diversos, canviants... evolucionen.

L'alumnat passa el temps que passa, més o menys el que li pertoca, i s'emporta de l'escola tot el que aquesta li ha ofert al llarg del anys. Les famílies estan mentre estan, en relació directa a les necessitats de fills i filles, com si d'una regla de tres inversa es tractara.

Som els professionals els que romanem, més enllà de cicles, de cursos, de vents i vendavals... Mestres, educadors i educadores, personal d'administració i serveis, psicòlegs, logopedes, mediadors... ells i elles són els vertaders agents socials, l'essència de l'acció educativa, els protagonistes del canvi... i de la quietud, els impulsores de la innovació... i de l'immobilisme, els creadors de noves metodologies... i seguidors de les antigues, els activistes... i els passius...

Apel·lem, amb aquesta declaració, a l'ètica de cadascun d'ells i d'elles, de nosaltres, amb el convenciment i la seguretat que a les mans del professorat està el futur de l'educació.

La societat necessita mestres èticament compromessos
La sociedad necesita maestros éticamente comprometidos

Materials:
Col·laboren: Consellería Empleo
Ministerio Empleo
Fondo Social Europeo