Edició conmemorativa de
les 10 Declaracions Educatives

LA VEU I LA MIRADA DE LES COOPERATIVES D'ENSENYAMENT


"El pensament educatiu de les cooperatives
és una realitat que es constitueix dia a dia
lligada a l'experiència en les aules"

 

El que trobareu en aquesta compilació és el resultat de la cooperació, de la reflexió i de la voluntat de compartir i d'impulsar una determinada visió sobre l'educació; una visió que, en moltes vessants, és la que defineix el món cooperatiu.

Al llarg de més de deu anys, diferents persones de les cooperatives d'educació valencianes han treballat juntes per visibilitzar i contribuir al debat sobre alguns dels temes que ocupaven o haurien d'ocupar al món educatiu, però no només al món educatiu: creiem que aquests temes concerneixen al conjunt de la societat, perquè l'educació és un fet social i ara, més que mai, s'evidencia en forma d'una realitat aclaparadora.

Hem dividit aquest treball d'edició en tres parts, agrupant les deu Declaracions en tants àmbits de reflexió:

  • En el primer bloc s'inclouen les Declaracions Educatives que reflexionen al voltant de L'APORTACIÓ DE LES COOPERATIVES D'ENSENYAMENT A UNES SOCIETATS MÉS JUSTES I SOSTENIBLES.
  • El segon bloc que trobareu en aquesta compilació inclou les Declaracions Educatives on les cooperatives REIVINDIQUEM UNA EDUCACIÓ AL LLARG DE LA VIDA.
  • El tercer bloc integra les Declaracions Educatives que fan èmfasi en EL VALOR SOCIAL I EDUCATIU DEL MODEL COOPERATIU.
Ilustracions Declaracions Educatives
La voz y la mirada de las cooperativas de enseñanza
DESCARGAR

La veu i la mirada de les cooperatives d'ensenyament
DESCARREGAR