Sevilla 2014

Congrés Sevilla 2014 UECoELa Unió Espanyola de Cooperatives d'Ensenyament (UECoE) va celebrar a Sevilla el seu XVI Congrés.

La temàtica del XVI Congrés, el lema del qual va ser "Escola Cooperativa: Un pont entre educació i la cooperació", va girar al voltant del paper dels centres educatius en el moment actual, davant el nou panorama social, econòmic i polític en el qual es troba la comunitat escolar. Aquesta temàtica es va desenvolupar a partir de la nostra pràctica com a docents, per tant, l'objectiu global va ser realitzar una reflexió el més completa possible sobre la identitat cooperativa, la innovació educativa a través de noves idees i tendències com l'aprenentatge cooperatiu, el foment de l'emprenedoria des de l'aula i la cultura emprenedora, la importància de la intercooperació a través de les xarxes socials, etc, tot això per la difusió dels valors i principis cooperatius, fomentant així la cultura emprenedora en el marc de l'Estratègia d'Emprenedoria i Ocupació Jove 2013-16.CONFERÈNCIES


ÀREES DE TROBADA


VÍDEO