UECoE

UECoELa Unió Espanyola de Cooperatives d'Ensenyament (UECoE), es constitueix com únic ens representatiu a nivell estatal dels centres d'ensenyament, la fórmula jurídica dels quals és la Societat Cooperativa d'Ensenyament.

UECOE té una especial preocupació per desenvolupar una renovació pedagògica d'acord amb els principis socials i econòmics del món cooperatiu, corresponent-li, com a patronal d'ensenyants, un lideratge en aquests temes. D'aquesta manera les Cooperatives d'Ensenyament estan cohesionades davant els objectius comuns com entendre la gestió empresarial com indispensable procurant una professionalització dels equips directius, aportar solucions als problemes específics de l'educació, construcció del projecte pedagògic junt al projecte empresarial, veure que el món educatiu necessita d'alternatives vàlides, i les Cooperatives d'Ensenyament estan en un moment òptim per oferir.

http://www.uecoe.es/