Portal de transparència


Informació econòmica

Els membres del Consell Rector de UCEV ho són en representació de les cooperatives de les quals són socis. La pertinença a aquest òrgan rector no està retribuïda. Els consellers perceben exclusivament una dieta per les despeses de desplaçament derivades de l'assistència a les reunions que aquest òrgan celebra periòdicament.