Portal de transparència


Estructura organitzativa


Els òrgans de representació política i decisió de la UCEV són:

L'Assemblea General

Màxim òrgan d'expressió i decisió de l'entitat, integrada per totes les cooperatives associades.

El Consell Rector

Presidència: Miquel Ruiz Collados (Mestres de la Creu Coop V. - Mislata)

Vicepresidència: Almudena Buciega Arévalo (Florida Centre de Formació Coop. V - Catarroja)

Secretaria: Tània Casanova Calatayud (Escola La Masia Coop. V - Museros)

Vocalies:

Luiso Cervellera Martínez (Escuela 2 Coop. V - La Cañada/Paterna)

Ramón Rodriguez (Martí Sorolla coop V. - València)

Immaculada López Primo (La nostra Escola Comarcal Coop. V Picassent)

Suplents:

Diana Sanchis (El Drac Coop. V - Torrent)

Paula Benlliure (Juan Comenius Coop. V - València)


Informació membres del Consell Rector

mas Miquel Ruiz Collados

mas Almudena Buciega Arévalo

mas Tània Casanova Calatayud

mas Luiso Cervellera Martínez

mas Ramón Rodríguez Magán

mas Inmaculada López Primo

mas Diana Sanchis Sanfélix

mas Paula Benlliure Fabregat