Portal de transparència


Informació institucional

L'ENTITAT

La Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes (UCEV) és l'entitat que representa i defén els interessos de les cooperatives d'ensenyament de la Comunitat Valenciana. Encara que legalment es va constituir en 1998, va començar el seu camí molt abans com a Secció d'Ensenyament de la Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA), entitat a què es troba vinculada actualment com a part del moviment cooperatiu de treball de la Comunitat Valenciana.

Visita Qui som.

FUNCIONS

La UCEV desenvolupa funcions de defensa i representació de les cooperatives d'ensenyament valencianes, a més de dur a terme treballs per a la seua promoció i divulgació.

Visita els objetius.

NORMATIVA APLICABLE

UCEV es regeix, en primer lloc, pels seus Estatuts Socials, inscrits en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i, en allò que no hi està previst, pel Text Refós de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2015 de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana.

DOCUMENTACIÓ INSTITUCIONAL

  • Document identitari "Som cooperativa, fem ensenyament públic". Un text nascut amb la voluntat de donar a conèixer a la societat el fet diferencial de les cooperatives d'ensenyament com a escoles compromeses en projectes educatius diversos amb una clara vocació social i estretament lligats a una determinada forma d'entendre el que es coneix com a ensenyament públic.

Visita Som cooperativa, fem ensenyament públic