Guia cooperativa d'orientació acadèmica i professional


7. REBOST: on busque

rosco secundaria

Em veig: Autoconeixement

  QÜESTIONARIS INTERESSOS PROFESSIONAL

  FINESTRA DE JOHARI

  LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE BELLEZA

Em sent: Emocional

  QUÉ EM LIMITA

  ROLE-PLAYING LABORAL

  SALUD MENTAL EN LA ESCUELA

Em moc: Presa de decisions

  DIBUJA TU ITINERARIO NEE

  Enllaços oficials oferta formativa

  FORMULARI RECOLLIDA INFORMACIÓ

  PROGRAMA O.P. 4t d

  BLOC D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

  ZANAHORIA, HUEVO O CAFE

  GENIALLY COMENIUS