Guia cooperativa d'orientació acadèmica i professional


7. REBOST: on busque

rosco primaria

Em veig: Autoconeixement

   DRAW MY LIFE

  DRAGONES Y RATONES

  SOCIOGRAMA

  AUTOCONEIXEMENT I AUTOESTIMA

  YO SOY ARTE

Em sent: Emocional

  EL CACTUS

  LLIBRES PER ENTENDRE EL MÓN

  EL SEMÀFOR

  EL CONFLICTE

Em moc: Presa de decisions

  LA LINIA DE LA VIDA

  EL DIRECTOR o LA DIRECTORA D’ORQUESTRA

  CÓM ORGANITZE EL MEU ESTUDI