JORNADES D'INCLUSIÓ I DIVERSITAT (2009)

Comenius Centre Educatiu, 11 i 12 de maig de 2009


Jornadas Inclusión y diversidad

Una de les conclusions a les que es va arribar durant el XII congrés de la Unió Espanyola de Cooperatives d'Ensenyament (UECOE), celebrat durant els dies 18, 19 i 20 d'octubre de l'any 2006 a la ciutat de Toledo baix el lema "Aprendre cooperant", fou la necessitat de recollir la realitat de les escoles cooperatives pel que respecta a la temàtica global de l'atenció a la diversitat. Aquesta realitat, cada vegada més present a les nostres escoles, plantejava un repte a la comunitat escolar no sols en la seua acollida sinó en els recursos posats en marxa per a garantir la igualtat d'oportunitats, la no discriminació i, en definitiva, la qualitat en l'educació de tots i totes amb independència de les seues condicions i circumstàncies.

En aquest sentit, es varen plantejar unes jornades de reflexió estratègica per tal d'abordar aquesta realitat organitzades per la UECOE en col·laboració amb la Unió de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes (UCEV) i la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya (FeCEC). Aquestes jornades varen tenir lloc els dies 11 i 12 de maig de l'any 2009 a Comenius Centre Educatiu (València) sota el títol "Inclusió i Diversitat" i varen tenir com a objectiu, des d'un enfocament eminentment pràctic, arreplegar el saber fer de les escoles cooperatives respecte de la temàtica global de l'atenció a la diversitat amb la intenció de compartir els nostres coneixements, experiències i pràctiques docents.

Aquesta iniciativa, la qual estava dirigida als departaments d'orientació, professorat de suport, tutors, equips directius i, per extensió, a tota la comunitat educativa, va comptar amb la presència de més d'un centenar de persones interessades i va estar organitzada seguint el següent model:

  • En primer lloc, hi va haver una ponència marc inicial a càrrec de Gerardo Echeita, professor titular de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM). A través de la seua ponència es varen establir els eixos que s'anaven a treballar al llarg de les jornades, els quals estaven articulats al voltant d'una qüestió clau: com avançar cap a un model vertaderament inclusiu d'escola.
  • En segon lloc, i des d'una vessant participativa, es varen presentar diverses experiències i pràctiques que havien tingut èxit a l'hora d'afavorir la inclusió de l'alumnat per tal de posar-les en comú posant especial èmfasi en aquelles que tingueren com a protagonista a l'alumnat amb necessitats educatives especials.
  • En tercer i últim lloc, es varen organitzar grups de treball per tal d'endinsar-se amb més profunditat en algunes de les temàtiques proposades per a aquestes jornades. En aquest sentit, als grups es varen treballar les següents temàtiques: autonomia i aprofitaments de recursos en l'organització dels centres educatius; inclusió d'alumnat amb necessitats educatives especials permanents; metodologies que afavorisquen la inclusió; atenció a les alteracions conductuals de l'alumnat; i, per últim, ferramentes de compensació educativa per a l'alumnat nouvingut.

Materials: