Conveni marc de col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya


La UCEV ha signat un conveni marc de col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El conveni estableix un marc per impulsar diferents accions de col·laboració entre les dues entitats i preveu facilitar l'accés a estudis universitaris oficials i propis de la UOC a professionals vinculats a la UCEV i a les seues cooperatives d'ensenyament membre. Per això, aquests professionals podran gaudir d'un ajut econòmic que es descomptarà del preu de la matrícula dels programes objecte del conveni.