ARÇ cooperativa

ARÇ cooperativa


Des d'aquest curs 2020-2021 i gràcies a la col·laboració que manté amb Arç Cooperativa, corredoria d'assegurances especialitzada en el sector de l'economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables, la UCEV posa a disposició de totes les escoles federades un nou portal de gestió i contractació d'assegurances. Es tracta d'una eina fàcil i intuïtiva que permet contractar i gestionar les assegurances que donen resposta a les necessitats asseguradores de les escoles cooperatives

Al portal es poden trobar pòlisses dissenyades especialment per cobrir totes les necessitats de les escoles cooperatives en matèria asseguradora.

Una de les principals novetats de l'eina és la possibilitat de calcular pressupostos i contractar assegurances en línia. En algunes pòlisses, podreu generar el pressupost de manera automàtica i adquirir els productes des del vostre ordinador o telèfon mòbil en pocs minuts.

Totes les assegurances que ofereix el portal són gestionades per Arç Cooperativa amb criteris ètics i sostenibles. Es tracta de la primera corredoria europea certificada amb el segell EthSI que acredita el grau de transparència i bones pràctiques del sector assegurador.

Accediu al nou portal, registreu-vos en menys d'un minut i descobriu les assegurances a l'abast de les escoles cooperatives.


https://ucev.arc.coop/es/


ARÇ cooperativa


Materials: