Conveni amb Banco Cooperativo Español

Banco cooperativo Español

Banco Cooperativo Español, en nom de les seues Caixes Rurals associades, ha signat un conveni amb la Confederació Espanyola d'Empreses d'Economia Social (CEPES) que permetrà a les empreses d'aquest sector empresarial (també les associades a FEVECTA i la UCEV) tindre accés a condicions favorables de finançament: línies especials de finançament per a promoure la creació de noves empreses, la bestreta de subvencions públiques, internacionalització, circulant, materialització d'inversions en actiu fix i aportacions al capital de l'empresa.