Viatges d'intercanvi

2007 - Catalunya


Visitarem els projectes pedagògics de 6 centres educatius de Catalunya.


En aquest viatge, un grup de 23 persones van conèixer de ben a prop els projectes pedagògics de 6 centres educatius.


Materials: