Viatges d'intercanvi

2006 - Euskadi


Entre les experiències, es van visitar algunes ikastoles,
un tipus d'escola on l'ensenyament és íntegrament en euskera.


Un grup de 31 persones va participar en aquest primer viatge d'intercanvi on es van visitar cinc centres cooperatius. Cooperatives de pares i Ikastoles que van transmetre la seua particular manera d'ensenyar.


Materials: