Guia cooperativa d'orientació acadèmica i professional


1. AGRAÏMENTS

A les nostres famílies, pel recolzament i el temps, en especial als nostres fills i filles per tota l'espera.

A les nostres mares i pares, per la contribució a ser el que som.

A la Direcció General d'Emprenedoria i Cooperativisme de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

A la Direcció General d' Inclusió Educativa de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

A la Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA), pel suport constant.

A la UCEV, on es fonamenta el grup d'Orientadores, per la confiança dipositada i el suport, per ser una xarxa viva. Al seu Consell Rector, a la atenta mirada de Miquel Ruiz i Pepe Albors per creure sempre en nosaltres i transmetre-nos-ho.

A totes i cada una de les persones que formen o han format part del grup d'Orientadores, per les aportacions, pel respecte, per l'estima i per la professionalitat que es dona dins d'aquest espai de participació, sempre lliure.

A Neus Casado Torres, per coordinar el grup amb amor, paciència, professionalitat, cura i compromís, per tot el que sembra amb açò.

A les nostres escoles, per la confiança; a les nostres companyes i als nostres companys, pel que ens ensenyen dia a dia, per fer-nos créixer tant; a les nostres xiquetes, xiquets, i les seues famílies, per totes les oportunitats d'aprendre que ens brinden.

Als nostres equips d'Orientació per la seua tasca, sovint en l'ombra, per l'esperit de lluita que mostren, per creure en la inclusió.

A totes les autores i autors que ens han inspirat i inspiren, a la generositat de compartir coneixement.

A aquelles situacions que tinguérem en la vida i vàrem poder veure com una oportunitat per créixer.

A la sensibilitat que ens acompanya per a dedicar-nos a la orientació amb aquesta mirada.

A la inquietud, les ganes d'aprendre i treballar que formen part de nosaltres, i ens fa equip.

A la complicitat i la generositat en la que sustenta aquesta guia.>> 2. Pròleg