Nit de les cooperatives d'ensenyament

Nit de les cooperatives d'ensenyament

Amb el propòsit de construir nous espais per a l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques amb què continuar enriquint els nostres projectes educatius i, a l'hora, donar a conèixer al conjunt de la comunitat escolar i a la societat en general el model d'ensenyament de les escoles cooperatives a la nostra comunitat, sorgeix en 2006 La Nit de les Cooperatives valencianes d'Ensenyament.

La Nit..., que es celebra cada dos anys, també és un espai per a l'anàlisi  i la autocrítica, de manera que s'ajude als nostres equips docents a incorporar de manera estable i sistemàtica un sistema de millora contínua capaç de respondre a les necessitats actuals de la nostra societat des dels valors del cooperativisme.