Nit de les cooperatives d'ensenyament

1ª edició- La Nostra Escola Comarcal

Picassent 2006


La primera Nit de les cooperatives va sorgir amb el propósit de construir nous espais per a l'intercanvi d'experiencies i bones pràctiques per als nostres projectes educatius.


En aquesta primera edició, es van intercalar en el programa activitats de tipus lúdic amb l'intercanvi d'experiències educatives al voltant del tema de l'aprenentatge cooperatiu, tema central del XII Congrés de la Unió Espanyola de Cooperatives d'Ensenyament (U.E.Co.E) que tingué lloc a Toledo el 2006.


Materials: