Guia cooperativa d'orientació acadèmica i professional


"La vida és el procés d´arribar a ser"
Anaïs Nin


3. INTRODUCCIÓ

Qui som i el per què aquesta guia. Què trobaré en ella.

Som un grup d'orientadores i orientadors que treballem en Cooperatives Valencianes d'Ensenyament. Aquesta comissió es va crear en el curs 1996-1997 i des d'aleshores s'ha mantingut activa fins hui.

Ens uneix la nostra passió per la tasca que desenvolupem a les nostres escoles, la nostra lluita per la inclusió plena, la nostra manera de veure i entendre el món de l'educació.

Aquesta guia és una reflexió conjunta sobre aquells aspectes que considerem que influeixen en la evolució personal, acadèmica i professional de l'alumnat.

En la seua redacció hem volgut atendre tot alló que cuidem en el dia a dia, hem volgut una guia accesible, una guia inclusiva, una guia on tots i totes ens puguem reconèixer.

Per a nosaltres l'orientació acadèmica i professional és un procés que comença en la infància i que s'estén al llarg de tota la nostra vida.

Entenem que per a una orientació professional ajustada, abans necessitem treballar diversos aspectes. És necessari prendre consciència de que l'origen d'aquest procés està en els primers anys de vida, per a poder acompanyar-lo des de l'inici.

Què important és aprendre a veure'ns des de la infància! Conèixer-nos, saber situar-nos respecte a qui som, a cada moment i en cada context.

Aprendre a generar alternatives ens permet canviar de rumb, ens ensenya que podem anar en una direcció i també tornar al punt de partida si és això el que necessitem.

Prendre decisions és una cosa inherent a l'ésser humà, ho fem en totes les etapes de la nostra vida de manera més o menys conscient.

Aquesta guia és un acompanyament en aquesta presa de consciència de totes aquelles coses que estan ben connectades amb el procés d'orientació acadèmica i professional que comença en l'etapa infantil .>> 4. Mapa (on soc)