Guia cooperativa d'orientació acadèmica i professional


6. ELS NOSTRES CAMINS: Em moc


Els nostres camins

"Acompanyar no és substituir,
acompanyar és comprendre,
és caminar junts sense canviar les petjades pròpies"

Abel Pérez Rojas


El procés de presa de decisions

La presa de decisions és un aspecte clau en tots els àmbits de la nostra vida i es posa de manifest d'una forma molt evident en l'orientació acadèmica i professional.

L'escola, pel seu caràcter divers i inclusiu, és un àmbit idoni per facilitar el desenvolupament de les diferents competències que es troben implicades en aquest procés.

Treballar-lo amb l'alumnat al llarg de tota l'escolaritat facilitarà l'acció i la responsabilitat en les tries que duga a terme.

La vida són decisions

Viure implica prendre decisions. Cada dia ho fem sobre infinitat de coses, en diverses situacions i contextos. Fins i tot quan pensem que no decidim ja prenem una decisió.

Presa de consciència: adona't

Hi ha molts factors que influeixen en les decisions: el nostre temperament, l'estat d'ànim del moment, l'entorn, la implicació personal... Prendre consciència de tot açò ens ajuda a fer una tria més ajustada.

Saber renunciar

Tota decisió implica un guany i una renúncia siga més o menys conscient. Acceptar açò i saber sostenir la frustració ens ajudarà a passar a l'acció.


"En cada assoliment, en cada avanç hi ha també una pèrdua"

Roger Solomon

Tipus de decisions

No donem la mateixa importància a totes les decisions, algunes són més lleugeres i altres les vivim de manera més transcendent. Allò que per a una persona és una decisió vital per a una altra pot resultar un pas senzill.

Les decisions poden ser impulsives, que són decisions inconscients, automatitzades, i gasten poca energia, per tal de ser operatives. Us imagineu pensar-ho tot? Les trobem en gestos diaris, els quals no serien adaptatius si foren raonats. Són decisions que no requereixen ser pensades.

Decisions impulsives

També prenem decisions de costum, eixes que són quotidianes, que formen part d'un hàbit. Per exemple, tots els dies no pense per on vaig a l'escola.

Xiqueta

Ací ens ocupem especialment de les decisions raonades. Aquestes es donen quan percebem certa tensió en la tria, de vegades perquè resulten noves, de vegades perquè són importants, de vegades perquè ens atrauen i les rebutgem a parts iguals.

Quan es dona aquesta situació, necessitem aturar-nos i pensar. Requereixen recollir informació, valorar els riscos i assumir les conseqüències.La presa de decisions en l'orientació acadèmica-professional.

Aquest procés implica moviment i diverses accions: actue!

RECOLLIR INFORMACIÓ.

Del que sé de mi, les meues motivacions, interessos i aptituds.

Del meu entorn pròxim, les persones que em poden ajudar a completar i ajustar la meua realitat.

De les opcions formatives en acabar 4t d'ESO.

Arribat a aquest punt, em pot ajudar fer-me algunes preguntes reflexives com: necessite més informació? Són ajustades les meues expectatives? Per què trie açò? Per la meua família, les amistats, per prestigi, per l'eixida?...

Quan una opció s'alinee amb tota la informació recollida, més probabilitats de satisfacció tindré.

Ens centra en les diferents opcions a analitzar.

ANALITZAR OPCIONS

Implica reconéixer aquelles opcions que m'atrauen i fer una anàlisi.

Cal tenir en compte que cap opció és "perfecta", que valorar produeix cert vertigen i certa por a equivocar-nos. Aquesta por és adaptativa quan ens ajuda a ajustar la tria i pot complicar-nos l'elecció si ens paralitza.

Totes les opcions podem repensar-les, després d'un temps en marxa, quan les coneixem des de dins i sabem realment el que impliquen. Cap no és determinant, no puc decidir als 16 anys tota la meua vida! En cada moment decidisc el que tinc davant meu.


A caminar s'aprén caminant, a prendre decisions s'aprén decidint

El nostre sistema acadèmic ens permet transitar per diferents itineraris, es tracta de crear camins personalitzats per passar a triar.

TRIAR: prenc la decisió i passe a l'acció. És el moment de fer, parem un poc el pensar per passar a experimentar.

EXPERIMENTAR: viure l'experiència és incorporar més aprenentatges. De vegades si experimentem se'ns obrin noves opcions per valorar.

VALORAR: l'experiència i l'aprenentatge incorporat.

Decidim amb el que tenim i amb el que som en aquell moment.

Si la valoració és positiva, es tanca el cicle. Si no és així, es reinicia el procés.


>> 7. REBOST: On busque