Jornada d'Internacionalització de la FP de Cooperatives

2017


Fruït del treball realitzat en la Jornada MODELANT L'FP, va sorgir la proposta de celebrar la Jornada d'Internacionalització de la FP de Cooperatives, amb la finalitat d'impulsar millores en la qualitat, l'excel·lència en la innovació i la internacionalització en les institucions d'educació i formació professional, potenciant la cooperació transnacional.

L'objectiu d'aquesta sessió consistia a traçar una estratègia d'internacionalització que permetera compartir experiències i fomentar la col·laboració entre les cooperatives d'FP per millorar la competitivitat i la igualtat d'oportunitats entre els joves de la comunitat educativa, les empreses cooperatives, etc., arribant a acords per desenvolupar projectes europeus amb la finalitat de promoure mobilitats de professorat i alumnat, intercanvis, visites, relacions internacionals amb empreses, adquisició de competències lingüístiques, etc.


Jornada d'Internacionalització de la FP