Jornada Cooperant l'FP. Taula per l'FP - CONCOVAL

2018


En la reunió mantinguda amb els representants de les Empreses Cooperatives, vàrem decidir organitzar la Jornada Cooperant l'FP amb l'objectiu de facilitar un espai de diàleg entre les diferents "famílies cooperatives" que, com a agents, participen del procés de formació i inserció professional: centres educatius d'FP, cooperatives, federacions... Un espai en el qual explorar les potencialitats dels diferents sectors productius cooperatius i impulsar una cultura de treball en xarxa, definint marcs d'actuació comuns i adoptant compromisos que permeten avançar cap a una visió compartida del model de Formació Professional que necessita la Comunitat Valenciana.


Jornada Cooperant l'FP