Comissió d'orientadores/s


Som una comissió de treball que funcionem com un espai de trobada on compartir les nostres reflexions, problemàtiques, experiències i actualitzar la nostra formació.


La Comissió d'Orientadores/s d'UCEV és un grup de treball que funciona des del curs 1996/97. Està integrat pel personal especialitzat dels centres (psicòlogues/s i pedagogues/s) que desenvolupa la seua activitat en els Departaments d'Orientació.

La nostra feina consisteix en el treball d'orientació acadèmica i professional de l'alumnat, l'atenció a les seues problemàtiques acadèmiques i/o individuals, així com en la prevenció de situacions de fracàs escolar. També gestionem la realització d'activitats de cara a les famílies: Escola de mares i pares, xarrades d'orientació, de prevenció...

Igualment assessorem els equips docents i els equips de direcció en qüestions relacionades amb l'elaboració i desenvolupament dels plans d'acció tutorial, d'atenció a la diversitat, la resposta educativa a l'alumnat amb NEE, etc...

Funcionem com a una comissió de treball que es reuneix una vegada al mes per treballar de manera coordinada. Així tenim un espai de trobada on compartir les nostres reflexions, problemàtiques, experiències i actualitzar la nostra formació.

Per contactar amb nosaltres podeu dirigir-vos a Neus Casado (ncasado@comenius.es).


Materials:

Jornadas Inclusión y diversidad