INICI > NOTÍCIA

27/05/2024

Primera reunió de la UCEV amb el nou president del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

Miquel Ruiz reclama la participació del cooperativisme educatiu al CECV

Primera reunió de la UCEV amb el nou president del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

El president de la UCEV, Miquel Ruiz, va mantindre una reunió amb el nou President del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV), Juan Salvador Oliver Castellano, el passat dimecres, 22 de maig, a la seu d'aquesta institució.

Durant la reunió, el representant de la UCEV ha pogut mostrar quina és la realitat actual del cooperativisme educatiu valencià. Per la seua banda, el president del CECV ha expressat la seua voluntat de dinamitzar la participació al si del Consell Escolar, donant veu a tots els interlocutors representatius de la comunitat educativa.

Per un Consell Escolar amb participació de l'escola cooperativa

Arran de la recent renovació del CECV, Miquel Ruiz ha traslladat al nou President del Consell Escolar la reivindicació que el cooperativisme educatiu representat per la UCEV forme part com a entitat membre del màxim òrgan consultiu i de participació social de l'educació valenciana que és el CECV. Entre les raons d'aquesta reivindicació, en primer lloc, Ruiz ha exposat el fet que des del 2015 fins ara hi ha hagut una presència consolidada d'una directora d'un centre educatiu cooperatiu (concretament, Imma López, directora de la Nostra Escola Comarcal) com a representant "dels directors i les directores de centres educatius dels diferents ensenyaments i etapes educatives no universitàries". Al si del CECV, aquesta presència continuada ha estat reconeguda en el seu caràcter representatiu dels centres educatius cooperatius.

Una segona raó faria referència al caràcter singular dels centres educatius cooperatius: quantitativament (parlem de més de 60 cooperatives educatives valencianes, en les quals es formen al voltant de 25.000 alumnes); i també qualitativament, tenint en compte el seu model propi de funcionament i els principis i valors cooperatius en què se sustenten.

A més a més, es va assenyalar la representació reconeguda (de fet i en alguns casos també de dret) del cooperativisme d'ensenyament i, en general, dels centres educatius d'economia social tant al Consell Escolar de l'Estat com en diversos Consells Escolars d'àmbit autonòmic (com ara al País Basc, a les Illes Balears, a Castella-La Manxa, i a la Regió de Múrcia).

Finalment, Miquel Ruiz va apuntar que el cooperativisme d'ensenyament és la representació de l'economia social a l'àmbit de l'educació. En aquest sentit, el fet que València siga Capital de l'Economia Social 2024 ofereix una oportunitat única per atorgar al cooperativisme educatiu el reconeixement singular que significaria la seua pertinença al Consell Escolar valencià.

Per tot això el president de la UCEV va demanar la reconsideració de la recent renovació efectuada del CECV per tal d'assegurar la presència del cooperativisme d'ensenyament. I, alhora, dins del marc de les accions de reconeixement del cooperativisme que es realitzen arran de la Capitalitat de l'Economia Social que ostenta València el 2024, emprendre la modificació normativa necessària que establisca la representació de dret del cooperativisme d'ensenyament al CECV.

El President del CECV va mostrar-se receptiu al plantejament i a les demandes del representant de la UCEV i es va comprometre a estudiar la viabilitat de les accions que l'Administració hauria d'emprendre perquè aquestes demandes es pogueren materialitzar.

Propostes i reivindicacions del cooperativisme educatiu i celebració del XX Congrés de la UECoE a València

Tot seguit Miquel Ruiz ha pogut exposar a Juan Salvador Oliver el document "Decàleg: Propostes i reivindicacions del cooperativisme educatiu davant la 11a legislatura", destacant aquells aspectes que ara com ara l'escola cooperativa considera més prioritaris.

En aquest sentit, han pogut dialogat al voltant de l'infrafinançament de l'ensenyament concertat, de l'accés igualitari a recursos per la inclusió i la innovació educatives per a tots els centres educatius sostinguts amb fons públics, i també de la recentment anunciada gratuïtat del 0-3 i de la situació en què es troba el sector de les escoles infantils per afrontar aquest repte que suposa la universalització de l'educació infantil.

Finalment, Miquel Ruiz ha convidat el nou President del CECV perquè assistisca al XX Congrés de la UECoE, el Congrés estatal del cooperativisme d'ensenyament, que se celebrarà a València del 23 al 25 d'octubre d'enguany. El President de la UCEV ha pogut exposar els objectius i els principals continguts d'aquest esdeveniment, i ha posat de rellevància el fet que esdevinga una de les accions més importants del programa de la Capitalitat de l'Economia Social.

J. Salvador Oliver s'ha mostrat ben interessat pel plantejament d'un Congrés que, tal com ha indicat el representant de la UCEV, pretén desenvolupar-se amb un tarannà obert i cooperatiu.

gualacoop
FEVECTA

Amb el suport de:

Generalitat Valenciana
Ministerio de trabajo
Unió europea
Caixa Popularf

email UCEV  facebook UCEV  twitter UCEV  linkedin UCEV  instagram UCEV

https://www.ucev.coop

C/ Arquebisbe Majoral, 11-B
46002 VALÈNCIA

Telf. 963 52 13 86 Fax. 963 51 12 68

Avís legal

subir