UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia
cooperatives escolars

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

Educació convoca les beques de menjador del pròxim curs escolar

El termini per a presentar les sol·licituds serà del 6 al 29 de juliol

07/07/2020

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha publicat en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' la convocatòria de les beques de menjador escolar als centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs escolar 2020-2021.

El termini per a presentar les sol·licituds serà del 6 al 29 de juliol. El document de la convocatòria d'aquestes beques es pot consultar en l'enllaç següent: consultar ací.

Educació destinarà un total de 73.425.000 euros per a aquestes ajudes, la qual cosa suposa un augment de vora 1 milió d'euros respecte al curs anterior. Aquestes ajudes permeten sufragar durant el curs 2020-2021 el total o una part del cost del servei de menjador escolar de l'alumnat escolaritzat en centres educatius sostinguts amb fons públics.

Tramitació de la beca de menjador

Per segon any, les famílies que tenen accés al 'Web Família', i que ja van demanar les beques de menjador el curs passat, podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d'ajuda, en el qual estaran pregravades les dades que consten en poder d'aquesta administració. Si les famílies estan d'acord amb les dades facilitades, hauran d'imprimir, signar i presentar l'esborrany en el centre on estaran matriculades durant el curs 2020-2021, sense necessitat de presentar-hi la documentació.

No obstant, les famílies que no siguen usuàries del 'Web Família', que van rebre la beca el curs anterior i que mantenen les mateixes condicions només hauran de confirmar un esborrany de sol·licitud amb les dades que estiguen en poder de l'Administració, i que l'hauran de sol·licitar al centre on estiguen escolaritzats els seus fills i filles. D'aquesta manera, tan sols s'haurà de confirmar l'esborrany de sol·licitud a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV.

L'alumnat que no va sol·licitar la beca l'any passat haurà de presentar tant la sol·licitud com la documentació acreditativa que es requerisca al centre on estarà matriculat, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i fins a la finalització del període de matrícula si continua en el mateix centre, o bé durant el període de formalització de matrícula en el cas que canvie de centre educatiu.

Alumnat beneficiari

Podrà sol·licitar les ajudes l'alumnat escolaritzat en nivells de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial o en el tercer nivell d'Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el programa d'incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d'Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

La resolució estableix el llindar màxim de renda per a poder sol·licitar les ajudes, que per a una família de quatre membres queda establit en 38.831 euros anuals, tenint en compte la renda de 2019. Així mateix, es fixa la baremació aplicable en funció de la renda familiar anual disponible 'per capita', que va des dels 20 punts per a una renda 'per capita' d'un màxim de 393 euros fins a 1 punt per a una renda 'per capita' de més de 7.467 euros.

També es valoraran les circumstàncies sociofamiliars especials de l'alumnat, per la qual cosa es concediran fins a un total de 2 punts per ser alumnat de centres d'acció educativa singular; per la situació de desocupació del pare o mare o tutors; per tindre la condició de persona refugiada; per ser fill o filla de família monoparental i família nombrosa; per diversitat funcional d'algun membre de la família igual o superior al 33 %; perquè el pare, mare o tutors té o tenen la condició de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa, i per ser orfe absolut.

Pel que fa a la quantia de les ajudes, l'alumnat beneficiari percebrà fins a 4,25 euros diaris en el cas que curse Educació Infantil, Educació Primària i ESO; fins a 5,44 euros, en el cas d'alumnat d'Educació Especial, i fins a 12,25 euros, per a escolaritzats en escoles llar.

Beneficiaris directes

Es considerarà beneficiari directe de l'ajuda i, per tant, rebrà l'import màxim l'alumnat de la renda valenciana d'inclusió, així com l'alumnat de segon cicle d'Educació Infantil i el d'Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria que haja sigut escolaritzat obligatòriament en un centre d'un municipi diferent del de la seua residència perquè no n'hi ha en aquesta oferta educativa.

També ho serà l'alumnat escolaritzat en centres específics d'Educació Especial o en aules específiques d'Educació Especial en centres ordinaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat, així com els que es troben en situació d'acollida familiar o residencial, de la mateixa manera que els fills o filles de famílies acollidores, els fills i filles de víctimes de violència de gènere i les víctimes del terrorisme.

Tota la informació sobre les beques de menjador està disponible en l'espai web: consultar ací. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal