INICI > NOTÍCIA

21/06/2024

La UCEV assisteix a la Mesa de Participació de l'Educació Infantil 0-3

Publicada l’Ordre que regularà les ajudes a l’escolarització del pròxim curs

La UCEV assisteix a la Mesa de Participació de l'Educació Infantil 0-3

El president de la UCEV, Miquel Ruiz, acompanyat d'Eva Mª Gil, van assistir dimarts passat a la reunió de la Mesa de Participació de l'Educació Infantil 0-3 anys convocada per la Conselleria d'Educació per a informar i recollir aportacions al projecte d'ordre que regularà les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana el curs 2024-2025.

Segons aquesta norma, l'educació infantil de 0 a 3 anys serà universal i gratuïta el pròxim curs a la Comunitat Valenciana. En concret, l'import mensual de l'ajuda per a cada alumne s'augmentarà, de manera que arribarà fins als 460 euros per als alumnes de 0-1 anys; 350 euros per als alumnes d'1-2 anys; i 300 euros per als alumnes de 2-3 anys, i s'incrementarà en este últim tram en una quantitat de 20 euros respecte a les convocatòries anteriors.

Segons va assenyalar el director general de Centres Docents, Jorge Cabo, aquesta norma té un caràcter extraordinari i, previsiblement, només tindrà vigència el pròxim curs, ja què la idea és que a l'octubre, s'iniciarà el procés d'elaboració de les noves bases reguladores d'aquestes ajudes, el qual comptarà també amb la participació de la Mesa. La justificació d'aquesta Ordre és, per tant, poder tramitar les ajudes del pròxim curs de la manera més ràpida possible. Així mateixm Cabo va avançar també que en la gestió de les ajudes els centres "actuaran com a entitats col·laboradores", per la qual cosa hauran de signar el corresponent conveni amb l'Administració.

La major part de les organitzacions presents en la reunió va manifestar la necessitat que els imports mensuals de l'ajuda siguen actualitzats ja que es troben congelats des del 2009, amb l'excepció de la pujada de 280€ a 300€ per al 2-3 que recull aquesta Ordre, como una mesura del tot imprescindible si es vol assegurar la sostenibilitat dels centres d'educació infantil.

En paral·lel amb açò, el sector ha demanat a l'Administració que durant els períodes no lectius de setembre, Nadal, Pasqua i juny, la norma permeta que els centres puguen percebre imports de les famílies per serveis i activitats complementàries. S'ha indicat que el redactat que apareix al projecte d'Ordre (especialment l'apartat 3 de la base 13à) és excessivament taxatiu i assenyala expressament la impossibilitat de percebre cap mena d'import. S'ha debatut una possible interpretació del text perquè determinats imports sí que es pogueren percebre si es justificaven més enllà de les 5 hores de gratuïtat que estableix la norma.

I, entre altres demandes del sector, també es va plantejar la flexibilització de l'actual normativa de sol·licitud de canvis en les autoritzacions de les unitats 0-3 perquè aquest procediment estiga obert al llarg de tot el curs escolar (anunci fet a l'última reunió de la Mesa). Al respecte s'ha informat que aquesta mesura de flexibilització apareixerà expressament a la futura llei de simplificació administrativa del Govern.

Procediment

Per a l'alumnat matriculat en centres autoritzats, els responsables legals dels menors han de presentar una sol·licitud de manera telemàtica en la pàgina web de la Conselleria d'Educació on han d'indicar un codi de matrícula i aportar diferent documentació d'alumne. El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de l'orde publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el 20/06/2024.

gualacoop
FEVECTA

Amb el suport de:

Generalitat Valenciana
Ministerio de trabajo
Unió europea
Caixa Popularf

email UCEV  facebook UCEV  twitter UCEV  linkedin UCEV  instagram UCEV

https://www.ucev.coop

C/ Arquebisbe Majoral, 11-B
46002 VALÈNCIA

Telf. 963 52 13 86 Fax. 963 51 12 68

Avís legal

subir