INICI > NOTÍCIA

21/09/2021

Les Cooperatives d'ensenyament presenten a la nova ministra les seues propostes per al nou marc educatiu

Pilar Alegría es reuneix amb el president d’UECoE, Javier Martínez Cuaresma

Les Cooperatives d'ensenyament presenten a la nova ministra les seues propostes per al nou marc educatiu

La reunió celebrada aquest dilluns entre la ministra d'Educació i FP, Pilar Alegría, i el president d'UECoE- FesAces, Javier Martínez Cuaresma, ha estat una primera presa de contacte i ha servit per a presentar-li l'entitat, la seua estructura i implantació en tot l'Estat a través de les seues entitats autonòmiques, entre les quals es troba la UCEV, així com les particularitats del model cooperatiu i la singularitat de les Cooperatives d'Ensenyament en el marc de l'ensenyament concertat.

En la reunió van participar també el secretari d'Estat d'Educació, Alejandro Tiana, i la gerent d'UECoE, Concepción Castarlenas.

El desenvolupament i calendari d'implantació de la LOMLOE van centrar bona part de la trobada. Pel que fa al desenvolupament del Currículum de les diferents etapes, els responsables d'Educació van confirmar que els d'Infantil i Primària passaran en breu a consulta pública, al Consell Escolar i al CES. I quant als currículums d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, s'està encara treballant.

Educació Infantil 0-3

Els representants d'UECoE van manifestar el seu temor sobre els efectes negatius que la creació de places públiques en l'etapa 0-3 està generant ja a les Escoles Infantils cooperatives d'alguns territoris, centres amb llarga trajectòria i gran experiència que han sigut referents en la dignificació d'aquesta etapa educativa i que ara estan veient perillar la seua supervivència. Des del cooperativisme d'ensenyament es recela sobre la consideració que s'està fent del que és públic atenent només a la titularitat del centre. Per als representants d'UECoE, "l'ensenyament concertat s'ha de considerar com a part integrant del sector públic educatiu i, com a xarxa complementària que presta un servei públic en l'educació, han de ser corresponsables".

En aquest sentit, es va plantejar la necessitat d'una coordinació de les polítiques de cooperació entre Administracions Públiques i altres entitats com les entitats privades sense finalitat lucrativa, com són les cooperatives, com a via necessària per a assegurar una oferta de qualitat en el 0-3 i mantindre els llocs de treball que actualment existeixen en aquest nivell educatiu.

Finançament del cost escolar

Seguint amb les reivindicacions de la xarxa concertada, el cooperativisme d'ensenyament va advocar per la necessitat de constituir al més aviat possible l'anunciada 'Comissió d'estudi del cost del lloc escolar', perquè els seus resultats, tal com diu la llei, es reflectisquen en el Pla d'increment de la despesa pública educativa. Aquest pas és considera imprescindible en una conjuntura com l'actual marcada per una baixa natalitat i la crisi econòmica que està provocant que moltes famílies hagen optat per no utilitzar alguns dels serveis que aquests centres ofereixen i que durant la pandèmia van ser suprimits sense haver tornat a una normalitat plena, com ara el menjador o les extraescolars, i que suposen una via per a assegurar la viabilitat dels centres en la situació d'infrafinançament que s'arrossega.

Referent a això, el cooperativisme d'ensenyament va transmetre la urgència d'actualitzar els mòduls del concert al cost real del lloc escolar, després d'anys de no practicar actualitzacions.

Reforma de la Formació Professional

UECoE va fer patent durant la reunió el seu suport el projecte de Llei orgànica d'Ordenació i Integració de la FP que consolida el sistema únic de Formació Professional, integrant l'FP del sistema educatiu i l'FP per a l'ocupació en un sol model al servei d'estudiants i treballadors emprats o aturats, "ja que amb aquesta profunda transformació es pretén donar resposta a una sèrie de problemes estructurals que existeixen al nostre país".

No obstant això, en aquest nou marc que es projecta, per a UECoE és important no sols el manteniment i creixement dels centres específics, abastant tota l'FP des de la Bàsica fins a la de Grau Superior, sinó igualment que els centres que actualment només imparteixen fins a ESO o Batxillerat puguen ampliar la seua oferta formativa, permetent la concertació del Grau Superior i habilitant el finançament necessari via fons de modernització de la FP.

Quant a l'article 104 del projecte de Llei orgànica relatiu a l'emprenedoria, els representants del cooperativisme d'ensenyament van mostrar a la ministra la seua decepció per haver-se canviat la redacció del punt 3 en la part final referida a les empreses en què s'establia "i adopten estructures organitzatives basades en les persones", quedant finalment de la següent forma: "3. Amb la finalitat de regenerar, modernitzar i ampliar el teixit productiu de l'entorn, les Administracions amb competència en la matèria hauran de fomentar que els centres de formació professional participen en el desenvolupament de projectes empresarials i la creació, en sectors diversos, així com en els entorns rurals i les zones en declivi demogràfic, d'empreses que incorporen els valors de la innovació, la sostenibilitat i el compromís social".

Aquest fet, segons es va posar de manifest, entra en contradicció amb els acords aconseguits durant la recent Cimera Ibèrica de l'Economia Social entre els governs d'Espanya i Portugal i on es va destacar el paper important i decisiu que l'educació té per a donar a conèixer aquest model econòmic com a estructures organitzatives basades en les persones, sent crucial en etapes educatives com les que regula aquesta normativa.

Els responsables d'Educació van prendre nota d'aquesta supressió i es van oferir a traslladar-ho a través dels grups parlamentaris durant el tràmit parlamentari de la Llei.

gualacoop
FEVECTA

Amb el suport de:

Generalitat Valenciana
Ministerio de trabajo
Unió europea
Caixa Popularf

email UCEV  facebook UCEV  twitter UCEV

https://www.ucev.coop

C/ Arquebisbe Majoral, 11-B
46002 VALÈNCIA

Telf. 963 52 13 86 Fax. 963 51 12 68

Avís legal

subir