UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia
cooperatives escolars

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

Educació elabora l'esborrany d'indicacions per als centres educatius que entren en fase 1

La proposta de mesures s'activarà el 14 de maig. Mentrestant, els centres educatius que estiguen en zones en fase 0 romandran tancats.

11/05/2020

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha elaborat l'esborrany de resolució per a compartir i tractar amb els representants de la comunitat educativa referent a les mesures que cal adoptar en els centres educatius valencians sostinguts amb fons públics que estan situats en les àrees de salut que passen a la fase 1 de desescalada.

La proposta preveu que el 14 de maig els centres educatius que estan en les àrees que han passat a la fase 1 s'obriran només per a la realització de tasques administratives i de coordinació internes puntuals, així com recepció de material i neteja.

En el cas dels centres educatius que estan en zones del nostre territori que encara no han iniciat la desescalada de la fase 1, romandran tancats.

La proposta està referida a activar aquestes mesures a partir del 14 de maig als 610 centres educatius dels 283 municipis que estan en la fase 1 de desescalada determinada per les autoritats sanitàries.

La proposta de resolució indica, tal com ve determinat pel Ministeri de Sanitat, que les direccions dels centres educatius seran les encarregades de determinar el personal docent i el personal d'administració i serveis necessari que ha d'acudir presencialment als centres, en els dies i hores que establisquen, per a la realització de les tasques previstes en la fase 1 que no es puguen dur a terme mitjançant teletreball.

Les mesures preventives i d'higiene per als centres educatius públics elaborades per l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) seran adaptades pels centres privats concertats en funció del que establisquen els seus respectius serveis de prevenció, mentre que els centres docents privats no concertats adequaran aquestes instruccions en el marc de la seua autonomia.

També s'inclouen entre les activitats que cal dur a terme l'atenció, amb cita prèvia, a l'alumnat o a les seues famílies que hagen de retirar del centre material educatiu o d'un altre tipus necessari per a continuar amb les seues activitats lectives no presencials i que el personal del centre prèviament haurà d'haver preparat per a lliurar.

Les persones pertanyents als col·lectius definits pel Ministeri de Sanitat com a grups vulnerables davant de la COVID-19 no s'incorporaran en la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Aquestes persones hauran de comunicar mitjançant una declaració responsable a la direcció del centre la impossibilitat d'incorporar-se als centres.

Tampoc hauran d'assistir als centres educatius les persones que presenten símptomes o estiguen en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada d'aquesta malaltia.

Les mesures preventives dictades per l'INVASSAT estableixen que durant aquesta fase 1 les persones que acudisquen als centres educatius hauran de guardar una distància mínima de seguretat de 2 metres. Educació de la Generalitat garantirà la disponibilitat de solucions hidroalcohòliques i mascaretes. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal