UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia
cooperatives escolars

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

NOTÍCIES

Les Cooperatives d'Ensenyament de tot l’Estat reflexionen sobre el futur del cicle 0-3

UECoE convoca a les seues organitzacions membre per a fixar una posició comuna sobre els canvis que anuncia la LOMLOE

10/03/2020

La recent aprovació en Consell de Ministres del projecte de Llei orgànica de modificació de la LOE (LOMLOE) ha portat a la Unió Espanyola de Cooperatives d'Ensenyament (UECoE) a reflexionar i definir la seua postura sobre l'Educació Infantil davant els canvis legislatius que semblen anunciar-se per a aquesta etapa. Amb aquest objectiu, UECOE va celebrar la setmana passada una jornada a la qual van assistir representants de les cooperatives d'ensenyament de les diferents Comunitats Autònomes per a fer un repàs a la situació actual del cicle 0-3 anys, abordar les seus perspectives de futur i fixar una posició unitària enfront dels canvis que semblen anunciar-se.

En aquesta jornada de treball van estar presents representants de la UCEV, UCETAM, ESPAZOCOOP, ERKIDE, ACES Cantàbria, COMAMEL, ACES Andalusia, Col·legi Echeyde, FCEC, UCEA, UCTAIB, UCOERM, UCEC-M i Col·legi Alcázar Segòvia.

El president d’UECoE, Javier Martínez Cuaresma, va recordar en la seua intervenció que l'aprovació del projecte “deixa ja exclusivament en mans dels partits polítics qualsevol esmena”, per la qual cosa resulta necessari “tindre un discurs propi, una sèrie de línies en les quals tots ens sentim còmodes i amb les quals puguem acudir als diferents partits polítics”.

La principal dificultat a l'hora de fixar una posició comuna sobre aquest tema, segons es va posar de manifest, “radica en el fet que en el cicle de 0-3 d'Educació Infantil hi ha diferències entre comunitats autònomes, entre zones urbanes i rurals, entre les edats, normatives autonòmiques i la titularitat dels centres”, la qual cosa també planteja dubtes sobre com es legislarà d'una forma uniforme.

Algunes claus del projecte de la LOMLOE essencials en l a etapa 0-3:

  • És necessària autorització de les administracions educatives als centres com a centres d'Educació Infantil, la qual cosa introduirà requisits per a bastants d'ells (físics, de titulacions, etc.)
  • L'objectiu d'universalització d'aquesta etapa, que persegueix la compensació de desigualtats.
  • El caràcter educatiu d'un i un altre cicle serà recollit en una proposta pedagògica per tots els centres que impartisquen educació infantil.
  • La necessitat de col·laboració entre el Govern i les Comunitats Autònomes per a regular requisits, titulacions i acordar la materialització de l'increment progressiu de l'oferta de places en el primer cicle, per al que determinarà les condicions en què podran fer-se convenis amb ajuntaments, comunitats i entitats privades sense ànim de lucre.
  • La determinació que el segon cicle serà gratuït.
  • La determinació d'un termini de 8 anys per a l'augment progressiu del primer cicle d'Educació Infantil, amb prioritat a l'alumnat en risc de pobresa o exclusió.

Referent a les dades que es disposen sobre la situació en aquesta etapa, apunten al fet que el nivell de 0 a 1 any no acaba d'arrancar, tant per la progressiva baixada de la natalitat com per les noves mesures i ajudes de conciliació.

Quant al nivell de 2 anys, la mitjana d'escolarització és del 60%, però amb importants diferències entre les comunitats autònomes. També pel que fa a la titularitat dels centres, presència de les corporacions locals, normativa d'ajudes, etc.

Segons el projecte de LOMLOE, el termini per a estendre l'escolarització en el primer cicle és de 8 anys, amb prioritat de zones de “dificultat geogràfica” i risc de pobresa o exclusió. No queden clars, no obstant això, alguns aspectes crucials com la gratuïtat o no, donada la diversitat de situacions i la necessitat d'arribar a acords amb les comunitats autònomes i corporacions locals; si és possible una implantació homogènia, o el paper dels centres privats i concertats. Comentaris
 Recomanar
XiP Multimèdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avís legal