'El procés de l'acollida', tema de la Visita intercooperativa a El Trenet Coop V

"Requereix tota la cura, respecte i afecte per part de l'escola. És un procés personal que no té un sol dia d'acabament ni una única manera de desenvolupar-se"

17/05/2018Un total de 40 mestres d'escoletes infantils cooperatives van assistir a l'última Visita Intercooperativa de la UCEV que va tindre lloc a El Trenet. El tema al voltant del qual va girar la visita va ser l'acollida a l'escoleta, el procés que tradicionalment es coneix com a 'adaptació'. "Un terme, però, que preferim evitar, ja que fa recaure en l'infant (recordem, d'1 o 2 anys) tota una responsabilitat, la 'd'adaptar-se' a l'escola, amb la qual no el podem carregar. I és que som nosaltres els que, en tot cas, ens hem d'adaptar a ell, integrant-nos en el seu món i agafant-nos de la mà de les persones que en formen part de manera indestriable: la seua família", expliquen des de El Trenet.

El procés, per tant, requereix tota la cura, respecte i afecte, per part de l'escola, i que, després de més 35 anys de camí, "som incapaces de concebre sense la naturalitat que els pares/mares (o una altra figura de referència de l'infant) puguen estar a l'escoleta durant tot el temps que vulguen".

Així, les seues portes estan obertes, asseguren, "durant uns dies, setmanes o mesos, sense horaris preestablerts ni incorporacions uniformes, ja que cada xiquet, cada família, és diferent, i diferent serà també, per tant, el procés de descobrir i fer seus els espais de l'escoleta; de sentir-s'hi segurs i reconeguts; i de teixir conjuntament les primeres complicitats amb la mestra i els companys".

Així doncs, a aquesta escola infantil, s'assumeix com a "un procés personal que no té, doncs, un sol dia d'acabament ni un sola única manera de desenvolupar-se; i que, tal com vam tractar d'explicar durant la visita, és possible, és molt més senzill organitzativament del que sembla, i, al nostre parer, és necessari".

I és que, lluny de dificultar la vida a l'escoleta o el procés de familiarització mútua entre l'infant, la família i l'escoleta, per a El Trent brinda l'oportunitat de viure aquests moments de manera més natural, tranquil·la i plaent; així com d'establir, des de la plena transparència, vincles de confiança més profunds i significatius amb les famílies.