INICI > NOTÍCIA

11/11/2022

Es publica el decret que regula la igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià

Entre els objectius està que els centres educatius promoguen espais de diàleg i de reflexió entre alumnat, professorat i famílies

Es publica el decret que regula la igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià

S'ha publicat al DOGV el decret pel qual s'estableix i es regula la igualtat i la convivència en el sistema educatiu valencià.

L'àmbit d'aplicació d'aquesta norma seran els centres educatius d'ensenyaments no universitaris sostinguts amb fons públics. Els centres educatius privats d'ensenyaments no universitaris també podran acollir-se a aquest decret.

A través d'aquest decret es regula el model de gestió, així com l'organització i el funcionament de l'Observatori de la Igualtat i la Convivència. A més, recull els drets i deures de l'alumnat, del professorat, de les famílies, del personal de l'administració i serveis i del personal no docent d'atenció educativa.

Les normes d'aquest decret tindran com a objectiu fonamental desenvolupar relacions positives entre els diferents membres de la comunitat educativa per a aconseguir el desenvolupament integrat de l'alumnat.

Així mateix, els centres educatius promouran espais de diàleg i de reflexió entre alumnat, professorat i famílies, a més d'adoptar mesures preventives de l'absentisme i l'abandó escolar prematur.

gualacoop
FEVECTA

Amb el suport de:

Generalitat Valenciana
Ministerio de trabajo
Unió europea
Caixa Popularf

email UCEV  facebook UCEV  twitter UCEV  linkedin UCEV  instagram UCEV

https://www.ucev.coop

C/ Arquebisbe Majoral, 11-B
46002 VALÈNCIA

Telf. 963 52 13 86 Fax. 963 51 12 68

Avís legal

subir