Recursos per als docents


APRENDRE A EMPRENDRE: COM EDUCAR EL TALENT EMPRENEDOR

Programa de formació de professors


APRENDRE A EMPRENDRE: COM EDUCAR EL TALENT EMPRENEDOR

Ensenyament per competències


 LES 30 RECOMANACIONS DE L'INFORME "APRENDRE A EMPRENDRE" 


CONSTRUIM EL NOSTRE PORTFOLI

EXEMPLE DE PRESENTACIÓ


CREATIVITAT

La capacitat per a generar idees valuoses

ENTRENAMENT COMPETÈNCIA EMPRENEDORA

Fitxa del projecteMÒDUL DEL PROJECTEANÀLISI CURRICULAR I VISIÓ GLOBAL DE L'EDUCACIÓ EMPRENEDORAPROGRAMES I METODOLOGIES PER A APRENDRE A EMPRENDRECOOPERATIVES: UNITS EN SOM MÉS

Unitat didàctica. Projecte Aprenem de nou.

FOMENT DE L'ESPERIT EMPRENEDOR EN L'ESCOLA

LLIBRE BLANC DE LA INICIATIVA EMPRENEDORA A ESPANYA

LLIBRE BLANC DE LA INICIATIVA EMPRENEDORA A ESPANYA

Resum executiu
Col·laboren:
Ministerio Empleo
Fondo Social Europeo

Recursos diversos per al professorat