UCEV

ACTIVITATS

portal_transparencia

ÀREA RESERVADA

Has oblidat la teva contrasenya?
fes click ací

Encara no estàs registrat?
registra't ací
 registratFevecta

Qui som?

Objectius

Els objectius socials d'UCEV són:

  • Estimular i recollir l'esperit cooperatiu, en el seu àmbit d'actuació, i gestionar, les accions convenients.
  • Promoure i orientar les activitats cooperatives pròpies del seu àmbit.
  • Representar i defensar els interessos comuns de les entitats cooperatives d'ensenyament que agrupa, podent a aquest efecte, exercitar les oportunes accions.
  • Fomentar els estudis i experiències cooperatives d'ensenyament editant treballs de tal naturalesa i quant contribueixi a la divulgació i ensenyament cooperatives, així com intercanvis de mitjans pedagògics i docents, edicions escolars i material pedagògic i qualsevol altra activitat complementària de l'ensenyament.
  • Intervenir en l'organització de certàmens o fomentar-los mitjançant exposicions i concursos o qualsevol acció oportuna.
  • Mantenir i assegurar l'harmonia entre les cooperatives membres, o entre els socis/as d'elles.
  • Impulsar la formació cooperativa i professional entre les cooperatives d'ensenyament.
  • Organitzar activitats i serveis comuns d'assessorament, comptabilitat, auditoria, tràmits i gestió, informàtica, edicions escolars i material didàctic, i de quantes activitats cooperatives repercuteixin o siguin d'interès comú als membres de la Unión de Cooperatives d'Ensenyament Valencianes. Així com impulsar el model de funcionament cooperatiu desenvolupat per FEVECTA.
  • Representació en els òrgans del moviment cooperatiu d'ensenyament i davant els ens administratius en matèria educativa.
  • Promoure la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en les cooperatives d'ensenyament, procurant establir mecanismes per a la conciliació de la vida familiar i laboral.
XiP Multimdia
RSS Facebook YouTube

C/ Arquebisbe Majoral,11-b, 46002 Tel. 963 52 13 86 Fax 963 51 12 68         Avs legal